...detská pesnička "kom-kom-kominár" vznikla na reálnom základe v 19. storočí, kominári sa kedysi umývali v „šafli“ vždy v sobotu. Majster, tovariš a posledný učeň v tej istej vode. Aby sa odstránili sadze najprv v studenej a potom v teplej vode.


...slobodné kráľovské mesto Banská Bystrica v roku 1884 nariadilo, že každý používaný komín v meste musí byť kominárom vyčistený najmenej raz mesačne. „ tam kde počas väčšej časti dňa, prípadne aj v noci kúria, najmenej dvakrát mesačne musí byť čistený.“ Bola stanovená aj cena za prácu a podľa výkonu, to znamená 12 krát, alebo 24 krát ročne, paušálne zaplatiť v štvrťročných čiastkach zaplatiť. „ Kominár je povinný vrchnosti oznámiť keď domáci komín vyčistiť neumožnia“.


...v roku 2015 bolo na Slovensku hlásených 10999 požiarov a z toho 698 zapríčinil nevyhovujúci stav komína. Zo všetkých požiarov spôsobených komínom spôsobilo vyhorenie sadzí až 457.