ikona pdfcertifikát:  Kvalita kominárskych prác

ikona pdfosvedčenie:  Školenie výbuchy

ikona pdfosvedčenie:  O kvalifikácii

ikona pdfosvedčenie:  O odbornej spôsobilosti

ikona pdfosvedčenie:  Živnostenské oprávnenie

ZODPOVEDNOSŤ

nevydám potvrdenie o kontrole a čistení komína pre komín, ktorý neskontrolujem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DÔSLEDNOSŤ

neukončím prácu kým komín nieje vyčistený

ÚSTRETOVOSŤ

čas návštevy prispôsobím časovým možnostiam zákazníka

OCHOTA

pre každého zákazníka sa snažím dohodnúť termín návštevy podľa jeho potrieb