Uvedené ceny sú orientačné. Skutočná cena je závislá od stavu komína.
Silné znečistenie cenu zvýši, naopak slabšie znečistenie cenu zníži. 

 
Kontrola komína s potvrdením o kontrole    5,00 €  
   
Spotrebiče na tuhé a kvapalné palivo
Kontrola a čistenie komína s potvrdením o kontrole     do 50kW / výška 8m          do 50kW / nad 8m za 1m     
 Prieduch   Priemer     Rozmer  
  150 150/150 14,00 € 1,00 €
180 150/300 14,50 € 1,20 €
200 200/200 16,00 € 1,40 €
250 200/300 16,50 € 1,50 €
nad 300 300/300 dohodou dohodou
vyberanie sadzí do pripravených nádob       2,60 €
         
Čistenie dymovodov Priemer  za Bm    
  do 125 1,20 €    
  do 180 1,30 €    
  nad 180 1,50 €    
         
         
Spotrebiče na plynné palivo
Kontrola a čistenie komína s potvrdením o kontrole       do 50kW / výška 8m         do 50kW / nad 8m za 1m    
 Prieduch    Priemer       Rozmer       
   150  150/150  9,00 €  1,00 €
   180  150/300  9,50 €  1,00 €
   200  200/200  10,00 €  1,20 €
   250  200/300  11,00 €  1,20 €
nad 300 300/300 dohodou dohodou
vyberanie sadzí do pripravených nádob        2,60 €
         
 Čistenie dymovodov Priemer  za Bm    
  do 125  1,00 €    
  do 180  1,00 €    
  nad 180  1,00 €    
         
Čistenie kachľového šporáka     10,00 €   
Čistenie kachľovej pece     32,00 €  

ZODPOVEDNOSŤ

nevydám potvrdenie o kontrole a čistení komína pre komín, ktorý neskontrolujem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DÔSLEDNOSŤ

neukončím prácu kým komín nieje vyčistený

ÚSTRETOVOSŤ

čas návštevy prispôsobím časovým možnostiam zákazníka

OCHOTA

pre každého zákazníka sa snažím dohodnúť termín návštevy podľa jeho potrieb