Uvedené ceny sú orientačné. Skutočná cena je závislá od stavu komína.
Silné znečistenie cenu zvýši, naopak slabšie znečistenie cenu zníži. 

 
Kontrola komína s potvrdením o kontrole    5,00 €  
   
Spotrebiče na tuhé a kvapalné palivo
Kontrola a čistenie komína s potvrdením o kontrole     do 50kW / výška 8m          do 50kW / nad 8m za 1m     
 Prieduch   Priemer     Rozmer  
  150 150/150 14,00 € 1,00 €
180 150/300 14,50 € 1,20 €
200 200/200 16,00 € 1,40 €
250 200/300 16,50 € 1,50 €
nad 300 300/300 dohodou dohodou
vyberanie sadzí do pripravených nádob       2,60 €
         
Čistenie dymovodov Priemer  za Bm    
  do 125 1,20 €    
  do 180 1,30 €    
  nad 180 1,50 €    
         
         
Spotrebiče na plynné palivo
Kontrola a čistenie komína s potvrdením o kontrole       do 50kW / výška 8m         do 50kW / nad 8m za 1m    
 Prieduch    Priemer       Rozmer       
   150  150/150  9,00 €  1,00 €
   180  150/300  9,50 €  1,00 €
   200  200/200  10,00 €  1,20 €
   250  200/300  11,00 €  1,20 €
nad 300 300/300 dohodou dohodou
vyberanie sadzí do pripravených nádob        2,60 €
         
 Čistenie dymovodov Priemer  za Bm    
  do 125  1,00 €    
  do 180  1,00 €    
  nad 180  1,00 €    
         
Čistenie kachľového šporáka     10,00 €   
Čistenie kachľovej pece     32,00 €  

Plánujete výmenu vykurovacieho spotrebiča alebo opravu komína ?

Poraďte sa s odborníkom, tel. 0911 653 399